Dumlupınar Mh.Doruk Sk.No:45/1 Istanbul 216 Kadıköy 2.etap Sitesi A Blok Business Court Kat:-5, 34720 Kadıköy
trende

Blog

Profesyonel Yönetim Firmasına Devir Nasıl Yapılır?
Murat Altınkaya / CEO

Apartmanlarda yönetici seçimi; onbeş gün öncesinden çağrısı yapılan kat malikleri genel kurul toplantısında yapılır. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici ataması mecburi tutulur.
Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde olduğu durumda; malik kanunen yönetici durumunda olur. Apartman yöneticisi olmak için hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğa sahip olmak veya bu çoğunluğun oyunu almak gerekli şarttır.
Kat malikleri kurulu toplantısında her yıl yönetici seçimi gerçekleştirilir. Bu toplantıda eski yönetici yeniden seçilebilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlar ise ana gayrimenkulün bulunduğu yerine sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra bir yönetici atanır. Bu yönetici, kat maliklerinin oyuyla atanan yöneticinin tüm yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Profesyonel yönetime devir yapılırken şu adımlar takip edilir.

Kat malikleri kurulunun toplanması için duyuru yapılır.

Duyuru ile toplantı arasında en az onbeş gün süre olmalıdır.

Kat malikleri kurulu toplanır.

Toplantı, hem sayı hem de arsa payı bakımından kat maliklerinin yarısından fazlasının katılımı ile gerçekleşir.

Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı onbeş gün sonra gerçekleştirilir.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Apartman yönetiminin profesyonel bir firmaya devredilmesi kararı alınır.

Bir veya iki kişi denetçi olarak seçilir.

Denetçi olabilmek için kat maliki olmak gereklidir.

Bu kişi/kişiler firma ile sözleşme imzalar. Aynı zamanda bina temsilcisi olarak firma ile olan ilişkileri yürütür.

Apartmana ait bir banka hesabı varsa bunun kullanımı için firmaya yetki (ve bankaya talimat) verilir.

Apartmana ait bir banka hesabı yoksa, firmanın apartman adına hesap açtırmasına ve bu hesapları kullanabilmesine yetki verilir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: